johnmckinnon
Stone sculptures

Gaia, Engraved white marble. h 1 metre.

Gaia,  Engraved white marble. h 1 metre.